TIETOA VANHEMMILLE

Yksityinen perhepäivähoito tarjoaa erinomaiset lähtökohdat rauhallisessa rytmissä tapahtuvalle sekä lapsen yksilölliset piirteet ja tarpeet huomioivalle varhaiskasvatuksen toteutukselle. Pysyvän hoitosuhteen lisäksi perhepäivähoidon vahvuutena on kodinomainen kasvuympäristö. Yksityinen perhepäivähoito on hoitajan kotona tapahtuvaa päivähoitoa, jolloin lapsiryhmän koko on suurimmillaan neljä kokopäiväistä lasta. Lisäksi ryhmässä voi olla yksi esikoululainen tai koulunkäynnin aloittanut. 

Hoitomaksu ja yksityisen hoidon tuki

Kun lapsen hoitajana toimii kunnan hyväksymä yksityisen hoidon tuottaja, voi perhe saada yksityisen hoidon tukea. Yksityisen hoidon tuki koostuu Kela:n hoitorahasta ja tulosidonnaisesta hoitolisästä, sekä mahdollisesta kuntakohtaisesta kuntalisästä. Perhe anoo yksityisen hoidon tukea Kela :lta ( WH1 - lomakkeella) .

Yksityisen hoidon tuki/tuet maksetaan suoraan hoidon tuottajalle eli yksityiselle hoitajalle, jolloin vanhemmat suorittavat hoitajan määrittämän hoitomaksun ja tuen/tukien välisen erotuksen hoitajalle. 

Verotus

Yksityisen hoidon tuet verotetaan hoidon tuottajan tulona. Yksityinen perhepäivähoitaja toimii yrittäjänä ja kuuluu ennankonperintärekisteriin. Jos hoitaja ei kuulu ko. rekisteriin, vanhempien oma maksettava suorittamastaan hoitomaksusta verokortin mukainen vero. Rekisteriin kuulumisen voi tarkistaa yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä www.ytj.fi .

Hoitosopimus

Pirkanmaan Yksityisen Perhepäivähoitajat ry. suosittelee aina kirjallisen hoitosopimuksen tekemistä ennen hoitosuhteen alkamista. Hoitosopimuksen tekoon kannattaa varata aikaa ja käydä se kohta kohdalta yhdessä läpi.Vanhemmat maksavat ainoastaan hoitajan määrittämän hoitomaksun kirjallisesti tehdyn hoitosopimuksen ehtojen mukaisesti. Hoitosopimukseen tulee siis hoitajan määrittämä hoitomaksu. Vanhemmat maksavat kuitenkin vain hoitomaksun ja tukien välisen erotuksen.

Hoitaja on vastuussa hoitolapsistaan koko hoidossaoloajan ja korvausvelvollinen, jos lapsi aiheuttaa vahinkoa. Hoitajan mahdollisesti ottama vastuuvakuutus korvaa kuitenkin vain hoitolasten aiheuttamat vahingot. Suotavaa olisikin, että vanhemmat ottavat omalle lapselleen tapaturmavakuutuksen. 

Kasvatuskumppanuus

Kasvatuskumppanuudella tarkoitetaan vanhempien ja hoitajan yhteistä sitoutumista lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseen.Kasvatuskumppanuuden lähtökohtana on tasavertainen vuorovaikutus sekä molemminpuolinen luottamus, rehellisyys ja avoimuus.Toimiva yhteistyö luo edellytykset lapsen kasvun ja kehityksen tukemiselle. Päivittäiset keskustelut vanhempien kanssa luovat ikäänkuin sillan lapsen kahden eri kasvuympäristön välille.

Hoitaja laatii yhdessä vanhempien kanssa lapselle varhaiskasvatussuunnitelman eli vasun. Vasu- keskustelut käydään säännöllisin väliajoin. 

Ohjaus ja valvonta

Yksityistä päivähoitoa säätelevät lait velvoittavat kuntaa ohjaamaan ja valvomaan yksityisiä päivähoitopalveluja. Ohjauksen ja valvonnan tavoitteena on ylläpitää ja kehittää yksityisten päivähoitopalvelujen tarjontaa ja laatua sekä vahvistaa yksityistä päivähoitoa varteenotettavana vaihtoehtona kunnalliselle päivähoidolle. Yksityisen päivähoidon laadun valvonnassa on asiakkaalla merkittävä rooli. Tampereella yksityisen perhepäivähoidon käytännön ohjauksesta ja valvonnasta huolehtivat asiakaspalveluyksikön koordinaattorit. 

Valvonta- ja ohjausyksikkö
puhelin 050 528 7379
puhelin 050 595 1038

Aleksis Kiven katu 14 B

Puhelinaika ma-pe klo 9-11