TOIMINNAN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunkiseutu - uuden perhepäivätoiminnan käynnistäminen

(Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi)

http://www.tampereenseutu.fi/yksityinen-varhaiskas...

Ilmoitusvelvollisuus

Yksityiseksi perhepäivähoitajaksi ryhtyvän on tehtävä kunnalle ilmoitus yksityisen sosiaalipalvelun tuottamisesta, koska yksityistä päivähoitoa säätelevät lait velvoittavat kuntaa valvomaan ja ohjaamaan yksityistä päivähoitoa. Ilmoitus on tehtävä ennen toiminnan aloittamista ( Varhaiskasvatuslaki 28§).

Ole yhteydessä kuntasi varhaiskasvatuksen koordinaattoriin / johtajaan sopiaksesi aloituskäynnistä. Tapaamisella katsotaan lupa-asiat (mm.rikosrekisteriote) kuntoon. Tapaamisella sovitaan myös kotikäynnistä joka tehdään kuntasi edustajan toimesta, käynnillä tarkastetaan tilojesi sopivuus varhaiskasvatuspalvelun tarjoajana ja tuottajana.

Rikosrekisteriote

Palvelun tuottajan on esitettävä rikosrekisteriote itsestään toiminnan hyväksymisen yhteydessä tai ennen toiminnan alkamista. Rikosrekisteriote ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi. Rikosrekisteriotteen voi tilata sähköpostilla osoitteesta oikeusrekisterikeskus@om.fi tai vapaamuotoisella hakemuksella: Oikeusrekisterikeskus, PL 157, 13101 HÄMEENLINNA.                                          

Omavalvontasuunnitelma

Jokaisen yksityisen sosiaalipalvelujen tuottajan on toimintansa asianmukaisuuden varmistamiseksi laadittava omavalvontasuunnitelma kuuden kuukauden kuluessa toiminnan aloittamisesta. 

Hoitoryhmä

Hoitoryhmässä voi olla enintään neljä kokopäivähoitoa tarvitsevaa lasta hoitajan omat alle kouluikäiset lapset mukaan lukien sekä näiden lisäksi yksi osapäiväinen kunnallisessa esikoulussa oleva tai koulunkäynnin aloittanut lapsi.

Yksityinen perhepäivähoitaja voi valita itse hoidettavat lapset. Yksityisinä ammatinharjoittajina meitä eivät sido kuntarajat vaan lapset voivat tulla eri kunnista. Yksityisen hoidon tuen mahdollinen kuntalisä määrittyy kuitenkin lapsen kotikunnan mukaan. 

Koulutusvaatimus

Tampereen kaupunki on asettanut aloittaville perhepäivähoitajille koulutusvaatimuksen. Vähimmäisvaatimuksena on perhepäivähoitajan ammattitutkinto. Koulutuksen puuttuessa on Tampereen kaupungille esitettävä koulutussuunnitelma viimeistään vuoden päästä toiminnan aloittamisesta. 

Työtulo ja verotus

Yksityinen perhepäivähoitaja määrittää itsenäisenä yrittäjänä omat hoitomaksunsa. Vanhempien hakema yksityisen hoidon tuki maksetaan suoraan hoitajan tilille ja vanhemmat maksavat hoitomaksuna hoitosopimukseen kirjatun hoitomaksun ja tukien välisen erotuksen.

Yksityinen perhepäivähoitaja maksaa yrittäjänä työtulostaan ennakkoveroa. Hoitajan verotettavaa tuloa määriteltäessä vähennetään verohallituksen yhtenäistämisohjeen mukaiset vuosittain vahvistettava hoitokulukorvaus (ruoka, vesi,sähkö,lelut, siivous ym. kulut). Lisäksi voi verotuksessa vähentää isompien hankintojen (kaksostenrattaat, matkasänky ym.) kulut.Myös ammattikirjallisuus ja ammattiin liittyvä koulutus ovat vähennyskelpoisia. Hoitajan työtulo on siis hoitomaksu-hoitokulut. Yksityiselle perhepäivähoitajalle riittää yksinkertainen kirjanpito tuloista ja menoista.

Ennakkoperintärekisteri ja vakuutukset

Hoitajan on ilmoittauduttava ennakkoperintärekisteriin saadakseen Y- tunnuksen. Ennakoperintärekisteriin ilmoittaudutaan täyttämällä Y-tunnushakemus (lomake Y3). Lomakkeeseen kirjataan arvioidut työtulot, joista vähennetään hoitokulut.

Yrittäjän Eläkevakuutus (YEL) on lakisääteinen. Se kerryttää eläkettä ja sen perusteella lasketaan mahdolliset Kelan päivärahat (sairas-, äitiys-, työttömyys- ym. päivärahat). YEL -maksu suhteutetaan työtuloihin. Vakuutuksen voi ottaa haluamastaan vakuutusyhtiöstä.

Lisäksi suositellaan perhepäivähoitajan vastuuvakuutusta. Hoitaja on vastuussa hoitolapsistaan koko hoidossaoloajan ja korvausvelvollinen jos hoitolapselle aiheutuu tai lapsi aiheuttaa vahingon. Vakuutus korvaa tilanteissa jolloin voi katsoa tapahtuneen hoitajan hoitovirheen.