RYHMÄPERHEPÄIVÄHOIDON TUET 1.1.2020

Vanhemmat voivat ottaa hoitopaikan vastaan yli kuntarajojen. Kuntalisä tulee aina
lapsen oman kotikunnan mukaan.

Ehdot yksityisen hoidon tuen myöntämiselle vaihtelevat kuntakohtaisesti. Useissa kunnissa kuntalisän maksamisen ehtona on yli 20h hoitoaika/viikko. Huom. Tarkemmat tiedot kuntalisästä ja sen hakemisesta kuntasi sivuilta.

Valkeakoski ei maksa kuntalisää heinäkuulta.

Alla olevien tukien lisäksi perheet voivat saada tulosidonnaista yksityisen
hoidon tuen lisää. Yksityisen hoidon tuen täysi hoitolisä on 146,29€/kk. Esiopetuksen jälkeisen hoidon hoitolisä on 50% tulojen mukaan määräytyvästä hoitolisästä.

Huom. Kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia on leikattu 0,85 prosentilla 1.1.2017 alkaen. Kaikki kunnat eivät ole vielä tiedottaneet yhdistystämme mahdollisista kuntalisämuutoksista.

KANGASALA

Alle 3-vuotiaille (€/kk)

Yli 3-vuotiaille (€/kk)

Esioppilaille (€/kk)

Kelan hoitoraha 173,95

Kelan hoitoraha 173,95

Kelan hoitoraha 64,00

Kuntalisä 260,00

Kuntalisä 260,00

Kuntalisä 130,00

Yhteensä 433,95

Yhteensä 433,95

Yhteensä 194,00

Ota yhteyttä oman kuntasi päivähoitoneuvontaan.


KYLMÄKOSKI

Alle 3-vuotiaille (€/kk)

Yli 3-vuotiaille (€/kk)

Esioppilaille (€/kk)

Kelan hoitoraha 173,95

Kelan hoitoraha 173,95

Kelan hoitoraha 64,00

Kuntalisä -

Kuntalisä -

Kuntalisä –

Yhteensä 173,95

Yhteensä 173,95

Yhteensä 64,00

Ota yhteyttä oman kuntasi päivähoitoneuvontaan.

LEMPÄÄLÄ

Alle 3-vuotiaille (€/kk)

Yli 3-vuotiaille (€/kk)

Esioppilaille (€/kk)

Kelan hoitoraha 173,95

Kelan hoitoraha 173,95

Kelan hoitoraha 64,00

Kuntalisä 350,00

Kuntalisä 300,00

Kuntalisä 150,00

Yhteensä 523,95

Yhteensä 473,95

Yhteensä 214,00

Ota yhteyttä oman kuntasi päivähoitoneuvontaan.


NOKIA

Alle 3-vuotiaille (€/kk)

Yli 3-vuotiaille (€/kk)

Esioppilaille (€/kk)

Kelan hoitoraha 173,95

Kelan hoitoraha 173,95

Kelan hoitoraha 64,00

Kuntalisä 500,00

Kuntalisä 300,00

Kuntalisä 150,00

Yhteensä 673,95

Yhteensä 473,95

Yhteensä 214,00

Ota yhteyttä oman kuntasi päivähoitoneuvontaan.


ORIVESI

Alle 3-vuotiaille (€/kk)

Yli 3-vuotiaille (€/kk)

Esioppilaille (€/kk)

Kelan hoitoraha 173,95

Kelan hoitoraha 173,95

Kelan hoitoraha 64,00

Kuntalisä 350,00

Kuntalisä 300,00

Kuntalisä 100,00

Yhteensä 523,95

Yhteensä 473,95

Yhteensä 164,00

Ota yhteyttä oman kuntasi päivähoitoneuvontaan.

PIRKKALA

Alle 3-vuotiaille (€/kk)

Yli 3-vuotiaille (€/kk)

Esioppilaille (€/kk)

Kelan hoitoraha 173,95

Kelan hoitoraha 173,95

Kelan hoitoraha 64,00

Kuntalisä 350,00

Kuntalisä 300,00

Kuntalisä 150,00

Yhteensä 523,95

Yhteensä 473,95

Yhteensä 214,00

Ota yhteyttä oman kuntasi päivähoitoneuvontaan.


TAMPERE

Alle 3-vuotiaille (€/kk)

Yli 3-vuotiaille (€/kk)

Esioppilaille (€/kk)

Kelan hoitoraha 173,95

Kelan hoitoraha 173,95

Kelan hoitoraha 64,00

Kuntalisä 500,00

Kuntalisä 300,00

Kuntalisä 120,00

Yhteensä 673,95

Yhteensä 473,95

Yhteensä 184,00

VALKEAKOSKI

Alle 3-vuotiaille (€/kk)

Yli 3-vuotiaille (€/kk)

Esioppilaille (€/kk)

Kelan hoitoraha 173,95

Kelan hoitoraha 173,95

Kelan hoitoraha 64,00

Kuntalisä 200,00

Kuntalisä 200,00

Kuntalisä 200,00

Yhteensä 373,95

Yhteensä 373,95

Yhteensä 264,00

Ota yhteyttä oman kuntasi päivähoitoneuvontaan.

YLÖJÄRVI

Alle 3-vuotiaille (€/kk)

Yli 3-vuotiaille (€/kk)

Esioppilaille (€/kk)

Kelan hoitoraha 173,95

Kelan hoitoraha 173,95

Kelan hoitoraha 64,00

Kuntalisä 300,00

Kuntalisä 250,00

Kuntalisä 125,00

Yhteensä 473,95

Yhteensä 423,95

Yhteensä 189,00

Ota yhteyttä oman kuntasi päivähoitoneuvontaan.