Suomen Yksityisten Päivähoitajien Edustajisto SYPE muistuttaa hoitopaikkaa
hakevia vanhempia siitä, ettei yhdistyksellä ole lupaa valvoa jäsentensä
toimintaa. Kunnan päivähoidon valvoja hyväksyy yksityiset hoitajat ja
valvoo heidän toimintaa jatkossakin.